+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Отчет І-во тримесечие 2012 г.

Приложен документ относно изпълнението на бюджета на 78 СУ "Христо Смирненски" за 1-во тримесечие на 2012 година.

Приложени документи