+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи