+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава