+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите