+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Правилник за създаване, устройството и дейността на обществените съвети

Уважаеми родители,

от приложения по-долу документ може да се запознаете с Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата 29.11.2016 г.

Приложени документи