+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Протокол от събрание за избор на членове на Обществения съвет

Протокол от събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет към 78. СУ "Христо Смирненски".