+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

За училището

78. Средно училище „Христо Смирненски“ е училище със 133-годишна история – доказателство за силата и устойчивостта на положените основи. В тях са вградени енергията и емоциите на поколения  учители, служители, родители и деца.

Със своите 15 906 кв.м. площ то се определя като най-голямото училище на Балканския полуостров. Състои се от 9 корпуса, 64 класни стаи, 8 специализирани кабинета за обща и допълнителна подкрепа, 2 компютърни зали, 2 физкултурни салона, модерен мултимедиен кабинет, тържествена зала с професионално оборудвана сцена, полигон по безопасност на движението по пътищата, кабинет по религия, библиотека, плувен басейн и изложбена зала, свързана с историята на училището.

От учебната 2017/ 2018 година 78.СУ „Христо Смирненски“ има статут на иновативно училище.

Училището има свой химн, а учениците – униформи.  По случай 125-годишния юбилей училището има ново училищно знаме, ръчно извезано, дарено от Училищното настоятелство на 78. СУ „Христо Смирненски“ и осветено на 01.11.2012 год.

Училищният двор, коридорите и всички класни стаи са в пряка връзка със съвременна озвучителна уредба, а училищният звънец е с различни мелодии. Наличен е и безплатен Интернет достъп.

От края на 2019 година 25 кабинети в училището са оборудвани с мултимедийни устройства и компютри за обезпечаване на учебния процес в начален курс, в кабинетите по езици и в кабинетите по български език и литература.

От месец март 2020 година мултимедийният кабинет вече е оборудван и с интерактивен дисплей с образователен софтуер mozaBook.
Следвайки политиките на Министерство на образованието и науката педагогическият колектив в училище се стреми да предоставя качествено и модерно обучение на своите ученици. Преподавателите непрекъснато работят за повишаване на своята квалификация и участват активно в национални и международни програми.

През настоящата учебна 2019/ 2020 година училището работи по 8 национални програми и проекти на МОН, а учениците с желание участват в регионални, областни и национални състезания и конкурси и се представят успешно. Проведени са олимпиади по български език и литература, математика, физика, химия, както и състезанията  „Ключът на музиката“, „Стъпала на знанието“, „Знам и мога“.

Училището е територия за изява на всеки индивидуален талант. Учениците с желание работят по училищни проекти и инициативи, благотворителни събития и национални конкурси в различни сфери на образованието и културата.

Основните цели за постигане на качество на образователно-възпитателния процес са повишаване мотивацията на учениците към учебния процес и училището, както и интердисциплинарното и интеркултурното образование и възпитание. Не на последно място е и създаването на модерна образователна среда, позволяваща иновативен подход в обучението.

Родителите са отговорен и надежден партньор на училището. Общественият съвет всеотдайно подкрепя инициативите на ръководството, преподавателите и учениците. Споделената отговорност на целия този екип от ученици, родители, учители и служители отрежда достойно място на 78. СУ „Христо Смирненски“ сред образователните институции с качество на образованието и европейска визия.