+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Вестник "Междучасие"

Вестник

Ученическият вестник "Междучасие" се издава повече от 10 години в 78 СОУ. На всички ученици е предоставена възможност за изява в личен и творчески план. Отразяват се събития, свързани с училищния живот. Във вестника има традиционни рубрики като: "Гост на броя", "Лично творчество", "Спортни постижения" и "Забавна страница".В редакционната колегия участват Ученическият съвет, учители по български език и литература,педагогически съветник и др.