+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Млади журналисти в действие

Млади журналисти в действие

Краят на учебната 2019/2020 година се усети дейно и от участниците в клуб „Мисията журналист“. Създаденият клуб в 78. СУ „Христо Смирненски“ е в изпълнение на Наредбата за приобщаващото образование.                     

Основната цел на работата в клуба е сформиране на репортерски екипи от ученици на различини възрасти – V, VIII и IX клас,  които да изучават основните изисквания в репортерската дейност.

Мисията на клуба е да създаде мрежа от млади журналисти, които да обменят опит и знания, за да провокират дебат по важни теми, да придобият умения да пишат, да редактират и да коригират своите статии, както и да интервюират.

Продуктът на работата на младите журналисти е електронният вестник THE MISSION OF JOURNALIST. Вестникът представя изявите на учениците, техните вълнения и невероятните им преживявания.