+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Млад огнеборец

Млад огнеборец

Клуб "Млад огнеборец" съществува повече от 10 години. В него участват ученици от 5, 6 и 7 класове с предварителен подбор. Всяка година отборът се явява на районно и градско състезание. През 2005г., 2011г. и 2016г.  отборът печели І-во място на районно сътезание. Състезанията протичат на два етапа- щафета и базови умения за млад пожарникар. Подборът се осъществява всяка година от училищния психолог- г-жа Катя Симонска и главния учител - г-жа Кошаджийска.