+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Плуване

Плуване

Уважаеми родители,

информираме Ви, че часовете по плуване са част от учебната програма на учениците до 6 клас. Плуването е задължителен предмет и от него се определя оценката по ФВС.
Моля всички деца да бъдат снабдени с необходимите аксесоари за плуване. При непосещение на час по плуване, санкцията е отсъствие, съгласно Закона за училищното и предучилищно образование. Осигурени са всички условия за безопасно и здравословно провеждане на часовете.
Обръщаме Ви внимание, че училищното ръководство е осигурило ежедневен медицински контрол, оптимални температури на въздуха и водата, съгласно изискванията на нормативните актове и СРЗИ, както и професионални учители и спасители.

От ръководството на 78. СУ „Хр. Смирненски”, гр. Банкя