+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Втора група директори от цялата страна присъстваха на иновативен урок в 78. СУ гр. Банкя

Втора група директори от цялата страна присъстваха на иновативен урок в 78. СУ гр. Банкя

На 24.10.2019 год., втора група от 25 директори от страната, преминаващи обучение по НП „Квалификация“ в Националният център за повишаване на квалификацията на  педагогическите специалисти (НЦПКПС), с част от екипа на Центъра, гостуваха в 78. СУ „Христо Смирненски“.

       Д-р Детелина Георгиева е първият сертифициран преподавател и обучител по саундпейтинг. Като класен ръководител на III.Г клас тя демонстрира заедно с децата от класа как работи иновативния метод саундпейтинг на практика.

       Представиха кратка презентация, с която запознаха директорите със системата Саундпейнтинг, нейното приложение, история, като алтернативен иновативно-интерактивен метод в обучението и възпитанието.

       В края на посещението, г-н Методи Христов - учител по история в 78. училище и автор на книгата „130-годишната летописна история на 78. СУ „Христо Смирненски“, запозна директорите с  историята на училището и ги разведе из музея, в който са съхранени  снимки, купи, медали от безброй спортни и културни участия на учениците през годините, както и паметни моменти от 133-годишното съществуване на училището.