+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

История

  Историческа справка за развитието на образователното дело в Банкя, региона и 78. СУ „Христо Смирненски“ до 1994г. 


От страниците на летописните книги

За развитието на просветното дело в региона са съхранени 3 летописни книги: на Михайловското основно народно училище от 1924 до 1960 година, на училището в с.Клисура – от 1956-1966г. и на 78. училище „Христо Смирненски“ в Банкя от 1954 до 1982г. 

От наличните летописни сведения се разбира, че през време на турското  владичество е нямало възможност да има училища навсякъде. Тази тенденция продължава и след Освобождението.

В по-големите села, където е имало училище, са се събирали ученици от няколко села. Едва през 1907 г., когато в село Михайлово има достатъчен брой ученици, е открито за първи път първоначално училище с І и ІІ отделение. За учителка е назначена Зорка Дончева, която преподава до 1912г.

За училищна сграда е използвана къщата на Киро Величков, а след това на Меле Божилов, а по-късно и на Сава Еленкова. За историята на просветното дело в с. Клисура много интересни са сведенията на 93-годишния дядо Стоимен Манолов, участник в Балканската и Първата световна война, родоначалник на многобройна челяд.

Първата училищна сграда в с. Клисура е открита на 25 май 1914, когато там се обучават 10 ученици. Построена е с дървен материал и камъни от околността, с активното участие на местните хора. По късно, през 1939, тя е разширена.

Тук може да проследите етапите от историческото развитие на нашето любимо училище

  • Летописна книга на Михайловското основно народно училище (1924 год. – 1960 год.)
    До 1921 год. там учителстват последователно Цв. Христова, Ст. Константи, М. Караджинова, С. Маджарова, Йонка Керемитчиева, Тодор Арнаудов, Елена Тошева.
    През 1921 год. е назначена Параскева Иванова. Тогава за училищна сграда е наета къщата на Захари Спасов, а през 1922 год., с усилията на г-ца Иванова, е построена самостоятелна училищна сграда, която посреща своите първи ученици през 1923 год. В двора на училището е издигнат паметник на загиналите герои съселяни, участници в Балканската и Първата световна война. Паметникът е осветен на 8 юли 1923 год. от заместника на митрополит Стефан, в присъствието на военния министър генерал Вълков, генерал Лазаров, окръжния управител и други видни лица, в присъствието на много хора и от съседните села.