+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Класни ръководители

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 г.

Клас / паралелка

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПГ (5 г) а

Лалка Стоянова

ПГ (6 г) а

Диана Радева – Добрева

ПГ (6 г) а

Татяна Иванова

Галина Янчева

Татяна Маринчева

Александрина Василева

Цветелина Начева

Таня Василева

Боряна Колева

Кристина Германова

Мариана Петкова

Мая Стоянова

Катерина Петрова

Детелина Георгиева

Мария Калугерова

Калинка Донева

Мария Симеонова

Аничка Тотева

Елена Попова

Мария Ицкова

Антонио Вражев

Анелия Петкова

Румен Калугеров

Юлияна Пранджева

Иванка Милошева

Емил Аврамов

Анна Милева – Иванова

Борислав Иванов

Ангел Кошеджийски

10а

Станислава Николова

11а

Полина Георгиева

12а

Юрка Юнгарева