+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Класни ръководители

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

Клас / паралелка

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

I а

 с избираеми учебни часове: Физическо възпитание и спорт/ Български език 

Мария Цекова

I б

с избираеми учебни часове:

Хореография/ Български език

Цветелина Маркова-Пъшева

I в

с избираеми учебни часове: Български език / Изобразително изкуство
Мария Калугерова
I г
с избираеми учебни часове: Математика/ Физическо възпитание и спорт
Никол Ковачева
II аГалина Янчева
II бТатяна Маринчева
II вАлександрина Василева
II гЦветелина Начева
III аТаня Василева
III бБоряна Колева
III вКристина Германова
IV аМариана Петкова
IV бМая Стоянова
IV вКатерина Петрова
IV гГинка Христова
V аМаргарита Мишева
V бЮлиана Пранджева
V вАнна Милева
VI аДиана Кискинова
VI бМария Ицкова
VI вАнтонио Вражев
VII аАнелия Гицова
VII бРумен Калугеров
VII вМария Христова
VIII а
Софтуерни и хардуерни науки
Иванка Милошева
VIII б
Изпълнител на термални процедури
Емил Аврамов
IX аБорислав Иванов
X аАнгел Кошеджийски
XI аСтанислава Николова
XII аПолина Георгиева