+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Лични данни


Съобщение за поверителност на личните данни

файл 1: MS WORD документ - Съобщение за поверителност на личните данни

файл 2: MS WORD - Допълнение към съобщение за поверителност на личните данни
Съгласие за обработване на лични данни.

файл: MS WORD документ - Съгласие за обработване на лични данни

 
Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

 

файл: MS WORD документ - Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

 

 
Заявление за достъп до лични данни

 

файл: MS WORD - Заявление за достъп до лични данни