+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Анкета за обновяване на униформата на 78. СУ "Христо Смирненски"

Уважаеми родители, скъпи ученици,
Униформата е символ за принадлежността към дадена общност, в случая - училището.
Униформата обвързва ученика с неговите задъжения като такъв. Носенето на училищна униформа утвърждава училищната култура и е част от Институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интелектуално образование, насочени към изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности.

Ръководството на 78. СУ "Христо Смирненски" смята, че училищната униформа трябва да е желана и носена с удоволствие от учениците на училището. С попълването на анкетата ще ни помогнете и насочите в каква посока да бъде обновена униформата на училището.

 

Анкета