+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Важно за подготвителните групи (5-,6-годишни) и учениците от I – XII клас в 78. СУ „Христо Смирненски”

Важно  за подготвителните групи (5-,6-годишни) и учениците от I – XII клас в 78. СУ „Христо Смирненски”

Важно

за подготвителните групи (5-,6-годишни) и учениците от I – XII клас в 78. СУ „Христо Смирненски” – гр. Банкя

 

Талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика /детето/ към датата на започване на учебната година може да се изпрати до един месец от началото на настоящата учебна година /т.е. до 15. октомври 2020 година/. При провеждане на задължителна имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар след посочения срок, същата може да се предостави допълнително на медицинския специалист от учебното заведение след нейното извършване.

В училище се представя само:
Лична здравна профилактична карта, издадена от личния лекар, в която трябва да бъде нанесена следната информация:
 - Всички имунизации направени до момента на постъпване в училище.
 - Профилактичен преглед за здравословното състояние на детето (наследствени заболявания, ТЕЛК, алергии, прекарани боледувания и др.). 
 - Данни за антропометрични измервания (ръст, тегло).