+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Критерии за определяне на децата, които да се хранят безплатно

Критерии за определяне на децата, които да се хранят безплатно

Уважаеми родители, след среща с Обществения съвет към 78. СУ „Христо Смирненски“, се определиха следните критерии за определяне на децата, които да се хранят безплатно:

1. Доход на семейството

2. Семейна среда

3. Здравословен статус на детето и родителите му

4. Социални помощи или друго социално подпомагане на семейството

5. Събеседване с кандидата и членове на Обществения съвет за общо впечатление  

Заявления ще се приемат от 05.10.2020 г. до 09.10.2020 г.

Датите за събеседване ще се съгласуват и изготвят в индивидуален план за всеки кандидат.