+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Мерки за онлайн обучение

Уважаеми родители,


на 12.03.2020 год. /четвъртък/ бе проведен извънреден

педагогически съвет в 78. СУ „Христо Смирненски“ – гр. Банкя.

Екипът ни обсъди възможностите за въвеждане на обучение в електронна среда и единодушно бе решено да подсигурим онлайн-комуникация с Вас и електронно обучение на нашите ученици.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната от 13.03.2020 год. /петък/ до 29.03.2020 год., следвайки разпоредбите и указанията на МОН и РУО – София-град, в 78. СУ „Христо Смирненски“ е създадена организация за провеждане на обучение в електронна среда от 16.03.2020 год. /понеделник/, а именно:

  1. Изготвено е ново седмично разписание, което е съобразено с учебния план на всеки клас, но учебните предмети са подредени по начин, който предполага по-добра ефективност на обучението в електронна среда. Заниманията ще имат облекчен характер, но и ще следват учебната програма на класа.
  2. Разработен е комплекс от мерки и е гарантиран дистанционен контакт с родителите и учениците, който включва изпращане на електронни съобщения чрез електронен дневник, електронна поща и социални мрежи.
  3. В срок до 17:00 часа на 15.03.2020 год. /неделя/ чрез горепосочените електронни канали ще Ви предоставим информация как ще се осъществява обучението в електронна среда на Вашите деца по всички учебни предмети, през подходящи за целта електронни платформи.

Призоваваме Ви за съдействие и отговорно отношение, предвид създалите се обстоятелства, да се осигури обучение и самоподготовка в домашни условия и да окажем заедно подкрепа на учениците!

Оставаме на разположение, вярваме, че заедно ще се справим със всички предизвикателства!

Бъдете здрави и силни!

Екипът на 78. СУ “Христо Смирненски” – гр. Банкя!