+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Уважаеми родители на ученици от начален етап

Уважаеми родители на ученици от начален етап в 78. СУ "Христо Смирненски",


от 16.03.2020 г. всеки делничен ден обучението на Вашите деца ще се извършва

в електронна среда. Избраните от всеки класен ръководител електронни ресурси ще бъдат оповестени чрез електронния дневник. Сред основните ни ресурси са електронните учебници на изд.ателство "Просвета" и образователната платформа Уча.се.

Образователните материали ще получавате всеки ден до 09:00 ч. 

До 16:00 ч. може да се консултирате с класния ръководител по избрания от него път за комуникация, за който ще получите информация също чрез електронния дневник.

Разчитаме на съдействието Ви! Подкрепете и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали и да изпълняват поставените задачи, макар и в облекчен режим! 

Екипът на 78. СУ "Христо Смирненски"