+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Обществен съвет

Обществен съвет - учебна 2019 - 2020 година

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

Протокол от заседанието за избор на председател на Обществения съвет

Заповед № 595/10.01.2020 г.за определяне мандатността на ОС

Заповед на директора на 78. СУ "Христо Смирненски", № 594/09.01.2020 г. определяща поименния състав на Обществения съвет

Покана до родителите/настойниците на учениците от 78. СУ във връзка с организиране на родителски срещи за избор на представители за избор на нов Обществен съвет

 

Протоколи от заседания на Обществения съвет
за учебната 2019/2020г.

Протокол № 1

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

Протокол № 5

Протокол № 6