+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Прием в I клас

 • Подаване на заявления за участие в четвърто класиране

  Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

  уведомяваме Ви, че от 25. юни 2020 г. до 14. септември 2020 г. можете да подадете Заявление за записване на четвърти етап от класиране за първи клас  за попълване на свободните места за учебната 2020/ 2021 година в 78. СУ „Христо Смирненски“.

  Работното време на комисията по прием на документи е от 8:00 до 17:00 часа.


  Списък на записаните ученици /обявени са с входящ номер/ на трето класиране и СВОБОДНИТЕ МЕСТА по паралелки:

  Паралелка с избираеми учебни часове  
  - Физическо възпитание и спорт – 2 ч.,
  - Български език – 1 ч.

   

  Паралелка с избираеми учебни часове
  - Хореография – 2 ч.,
  - Български език – 1 ч.

  Паралелка с избираеми учебни часове
  - Изобразително изкуство – 2 ч.,
  - Български език – 1 ч.

  Паралелка с избираеми учебни часове
  - Математика – 2 ч.,
  - Физическо възпитание и спорт – 1 ч.

  Паралелка с избираеми учебни часове
  - Български език – 2ч.,
  - Изобразително изкуство – 1 ч.

   

  При записване на учениците е нужно:

   1. Да попълните Заявление за записване на четвърти етап от класиране за първи  клас за учебната 2020/ 2021 година.

   

   2. Да предоставите удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал.

   

   3. Да се запознаете със

  - Съобщение за поверителност на личните данни и

  - Да попълните Съгласие за обработване на лични данни.

   

   4. Да попълните Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството, модул „Характеристика на средата“.

   

  Добре дошли в семейството на 78. СУ „Христо Смирненски“ – гр. Банкя!