+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Прием в V клас

За учебната 2020/2021 година в 78. СУ „Христо Смирненски“ се обявяват свободни места за прием в V клас, както следва:

V а клас - Изучаван чужд език – руски език

      Избираеми учебни часове:

  • български език и литература – 1,5 часа седмично;
  • изобразително изкуство – 1 час седмично.

 Свободни места: 0


V б клас
- Изучаван чужд език – английски език

      Избираеми учебни часове:

  • математика – 1,5 часа седмично;
  • физическо възпитание и спорт – 1 час седмично.

 Свободни места: 0

 

V в клас - Изучаван чужд език – английски език

      Избираеми учебни часове:

  • хореография – 1,5 часа седмично;
  • български език и литература – 1 час седмично.

 Свободни места: 4

 

V г клас - Изучаван чужд език – руски език

      Избираеми учебни часове:

  • физическо възпитание и спорт – 1,5 часа седмично;
  • математика – 1 час седмично.

 Свободни места: 15

 

В паралелките продължават обучението си учениците от IV. клас на учебната 2019/2020 г. в 78. СУ „Христо Смирненски“ без да подават заявление.

От 18.06.2020 г. до 30.06.2020 г. за прием на ученици в V клас се подават следните документи:

  1. Заявление по образец /за постъпване/до директора на 78. СУ „Христо Смирненски“ гр. Банкя.
  2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие и оригинал за проверка.

Документи се приемат в канцеларията от 8:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден.

В случай, че подадените заявления за постъпване са повече от броя на свободните места, кандидатите се класират по успех от годишните оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

В случаите, когато броят на подадените заявления, отговарящи на еднакви условия, са повече от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера.

Свободните места в паралелките ще се обявяват до 5-то число на следващия месец.

Заявление за постъпване - изтеглете от тук!