+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Прием в VIII клас

 • Уведомление

  УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  Уведомяваме Ви, че от 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. (без събота и неделя) на място в училище /в портиерната на входа/ от 08:00 ч. до 17:00 ч. при пълно спазване препоръките за засилени хигиенно-противоепидемични мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19, членове на комисията по приема в VIII клас ще са на Ваше разположение и ще Ви подпомагат при подаване на заявленията за участие в първи етап на класиране.

  За кандидатстване в професионални паралелки се сканира медицинската бележка.

  В профила на учениците в електронната платформа https://priem.mon.bg е качено кратко ръководство за кандидатстване онлайн.

  Обръщаме внимание, че срокът за подаване на заявления за участие в първи етап на класиране е 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. Електронната платформа ще е отворена и в събота и неделя.

  Резултатите от първи етап на класиране следва да бъдат обявени до 13.07.2020 г.

  Ако ученик не е класиран на първи етап, той автоматично участва във втори етап без да е необходимо да подава каквито и да е документи.

  След излизане на резултатите от първи етап на класиране, ако ученик е класиран на първо желание има две възможности: да се запише или да се откаже, т.е. да не се запише.

  Ученик, класиран на второ или последващо свое желание има три възможности: да се запише, да подаде заявление за участие във второ класиране /в училището, в което е класиран/ или да не се запише.

  Ако подаде заявление за участие във втори етап на класиране, то той може да се класира на по-предно свое желание или на мястото си от първия етап на класиране.

  Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани. Нямат избор между мястото от първи етап и мястото от втори етап.

  Дали ученик ще се класира на по-предно свое желание зависи от това колко свободни места са останали на първи етап, т.е. колко ученици не са се записали, в кои паралелки и с какъв бал са били.