+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Програми и проекти

Национална програма

Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда" 2020

Национална програма

Национална програма "Без свободен час" 2020

Национална програма

Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" 2020

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001  „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Национална програма

Национална програма "Иновации в действие" 2019

Проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

"Еразъм +"

Еразъм +  2017-1-TR01-KA219-046238_6

 Твоят час

Твоят час

Дейностите, които  се изпълняват са:

  1. Дейност  1: Организация и управление на проекта;
  2. Дейност 2: Училищни програми „Твоят час“. Целта на училищните програми е повишаване на образователните постижения, развитие на творческите способности и преодоляване на образователните дефицити на учениците. Извънкласните дейности в училищните програми могат да бъдат провеждани от учители и други специалисти от училищата и от външни за училищата физически и юридически лица;
  3. Създаване на модел на обществен мониторинг с участието на родителите на учениците;
  4. Информиране и публичност.

Целеви групи са ученици в държавни и общински училища, включително и ученици с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които преждевременно напускат училище.

С изпълнение на проекта се цели:

  • Намаление на дела на преждевременно напусналите училище от лицата на възраст между 18 и 24 г.;
  • Увеличаване дела на училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности;
  • Увеличаване броя на ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности.

През учебната 2017/2018 г. по проект "Твоят час" са създадени следните клубове:

 

1Artesa `ninoЗанимание по интереси
2Easy EnglishОбучителни затруднения
3Funny EnglishОбучителни затруднения
4АвиценаОбучителни затруднения
5Аз знам да пишаОбучителни затруднения
6Аз мога да смятамОбучителни затруднения
7Български песенен фолклорЗанимание по интереси
8Географски маршрутиЗанимание по интереси
9Език мойОбучителни затруднения
10Знай български език - бъди грамотенОбучителни затруднения
11Знам и могаОбучителни затруднения
12Знам и мога 2Обучителни затруднения
13КерамикаЗанимание по интереси
14Магия на колелцаЗанимание по интереси
15МатематикаОбучителни затруднения
16Математика плюсЗанимание по интереси
17Млад журналистЗанимание по интереси
18Напред с математикатаОбучителни затруднения
19Обичам те, българска речОбучителни затруднения
20Пейте с насЗанимание по интереси
21По-добър в математикатаОбучителни затруднения
22Приложни изкустваЗанимание по интереси
23Саундпейнтинг оркестърЗанимание по интереси
24Скаутски дейностиЗанимание по интереси
25Творческо ученеОбучителни затруднения
26Уча се да свиря на пианоЗанимание по интереси

 

"125 години 78 СОУ "Христо Смирненски" - Банкя - 125 години традиции, знание, устрем"

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира с подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата – 2019 г.

"Европа и Ние"

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира с подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата – 2019 г.

"Екология и здраве"

Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира с подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата – 2019 г.

"Зелена София"

Проект за озеленяване и изграждане на детски площадки, по който 78 СОУ получи беседка, пейки, перголи и кошче.