+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК за провеждане на юлска изпитна сесия за учениците от самостоятелна форма на обучение - учебна 2019/2020

Юлска сесия учебна 2019/2020 година