+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Ученически съвет

                 

                   УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 2019/2020

10A Ванеса Филипова - председател

10A Менекшен Шефкет - зам. председател

7A   Антония Йорданова  - секретар

7A   Цвета Танева - летописец

5А   Елена Ненова

5А   Никол Видинова

5А   Яна Недялкова

5Б   Ивет Митова

6А   Валентино Ковачев

6А   Дарина Костадинова

6А   Мария Благоева

6Б   Борислава Недялкова

6Б   Виктор Метев

6В   Божидара Дакова

6В   Светлозара Дакова

7А   Виктор Белев

7Б   Емма Горова

7Б   Марг Иванов

7В   Анна Тарасенко

8A   Александър Иванов

8А   Викторио Павлов

8А   Симона Деведжиева

9А   Нелина Иванова

9А   София Дочева

10А Йоанна Владимирова

11A Анджелина Стойчева

11А Габриела Иванова

11А Поли Жекова

Ученическия съвет се избира в началото на учебната година с вот на класовете и гласуване на педагогически съвет. Приоритетна дейност е личностното развитие на младия човек, обвързан в диалога с образованието като цяло. Съпричастност с проблемите на училището и обществото. Развиване на чувство за индивидуалност, принадлежност и компетентност.

1. Осъществява връзка между ученици, учители, ръководство, други ученически съвети и определени интституции чрез делегиране на права.

2. Създаване на предпоставка за личнастна мотивация на учениците за създаване и активно участие в УВП.

3. Екипна работа, необходима за диалог и откритост с идеите и проблемите на младите хора.

4. Съгласуван подход със специалисти при наличие на трудности в работата.

5. Участие в училищния живот с идеи за изготвяне на правилник на училището планове по срочни и текущи задачи.