+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Училищно настоятелство

Училищното Настоятелство при 78 СУ - гр. Банкя е регистрирано по Закона за Юридическите лица с нестопанска цел през 2004 година.


Адрес: гр. Банкя, ул. "Царибродска" 5

Банкова сметка: БАНКА   ДСК, BIС - STSABGSF, IBAN-BG81STSA93000001454117

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Председател - Бойка Павлова

Секретар - Мирослава Ленкова

Членове:

Радостина Димитрова

Йордан Здравков

Галина Страшимирова